Seev

Telekomunikacja dla biznesu

Transmisja danych

Połączenie na bazie sieci SEEV

Usługa umożliwia przesyłanie danych (np. głos, video, pliki, aplikacje online,
dane Internetowe) pomiędzy siedzibą firmy, a dowolnym miejscem na świecie.
SEEV tworzy wirtualną sieć prywatną, bez konieczności budowania kosztownej
infrastruktury.

Transmisja danych Technologia

Transmisja danych oparta jest na sieci światłowodowej SEEV w topologii MESH posiadającej
bezpośrednie punkty styku ze wszystkimi sieciami na świecie i charakteryzującej się symetryczną,
skalowalną przepływnością n x 10 Gb/s, Sieć SEEV to także 50-krotnie więcej światłowodów niż jest to
konieczne do tego aby mogła bezpiecznie działać. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom łącze 10 mb/s
w sieci światłowodowej SEEV jest bardziej wydajne od łącza 1 Gb/s w zwykłej sieci asymetrycznej.
Parametry połączenia są dostosowywane do potrzeb klienta.

Różne rozwiązania przesyłu informacji pomiędzy wieloma punktami

Przesył routowany Technologia

Elastyczność i niezależność

Klasa adresowa abonenta zostaje dodana przez SEEV do zestawu rozgłaszanych tras BGP.
W efekcie sieć abonenta staje się widoczna dla każdego użytkownika Internetu na świecie.
Przesył routowany jest najbardziej elestyczną formą transmisji danych. Firma nie jest zależna od
działania żadnej z pojedyńczych usług, stąd bardzo wysoka odporność na awarie. Przesył tego
rodzaju może być skorelowany z łączem zapasowym innego operatora, o ile dostarcza podobną usługę.
Zapewnia to największą elastyczność, bezpieczeństwo i niezależność, jaka jest tylko możliwa.
SEEV może wystąpić w imieniu kienta o klasę adresową do odpowiednich instytucji.

Cechy

  • większa przepustowość w porównaniu do VPN
  • mniejsze opóźnienia
  • elastyczność
  • redundancja
  • odporność na awarie
  • możliwość tworzenia zaawansowanych polityk dostępu
  • elastyczne kształtowanie ruchu
  • możliwość nadania prirytetów dla konkretnych aplikacji
Zapytaj o szczegóły doradcę

Łącze transmisji danych Technologia

Łącze typu punkt-punkt

SEEV umożliwia połączenie o gwarantowanej przepływności pomiędzy dwiema wskazanymi
lokalizacjami, przy zachowaniu najwyższych parametrów bezpieczeństwa transferu danych.
Łączenie sieci odbywa się na zasadzie łączy typu punkt-punkt w topologii gwiazdy ( w przypadku
kilku lokalizacji). Miejscem łączącym sieć jest centrala firmy. Jest to usługa sztywnego łącza, gdyż
przepustowość w centrali zawsze musi być równa sumie przepustowości w oddziałach.
Łącza Transmisji Danych mogą mieć dowolne transfery, z ograniczeniem wynikającym z technologii dostępowej.

Zapytaj o szczegóły doradcę

Łączenie oddziałów w virtual private network Technologia

Oddziały połączone w prywatną sieć wirtualną

virtual private network

SEEV tworzy jeden system roboczy z wewnętrznych sieci oddziałowych, udostępnia łącze z Internetem
i zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem. Wdrożenie VPN znacznie ułatwia wymianę informacji
pomiędzy oddziałami w firmie i redukuje koszty. Telefon i fax są wówczas zbędne dzięki bezpłatnym połączeniom
VOIP opartym na sieci wewnętrznej.

Więcej o virtual private network

Intranet Technologia

Bezpieczna sieć wewnętrzna w firmie

Intranet

SEEV umożliwia utworzenie spójnego, zamkniętego systemu komunikacji wewnątrz firmy -
Intranetu. Dzięki temu pracownicy uzyskują dostęp do określonych funkcjonalności i zasobów
w obrębie danej organizacji lub firmy.

Więcej o sieci intranet

Dowiedz się więcej o internecie światłowodowym SEEV

Wydajność Bezpieczeństwo Stabilność Elastyczność Szybkość reakcji

KONTAKT Z DORADCĄ


Arkadiusz Bonik
Senior Business Account Manager

+48 530...Zobacz numer

a.bonik@seev.pl

Integrated by Wills ™